Camerata Trajectina

zaterdag 20 mei aanvang 20.00 uur

UITVERKOCHT

Camerata Trajectina

Klaartje van Veldhoven, sopraan
Sytse Buwalda, alt
Nico van der Meel, tenor en muzikale leiding
Berend Eijkhout, bas
Saskia Coolen, blokfluit en viola da gamba
Constance Allanic, harp en viola da gamba
Cassandra Luckhardt, viola da gamba
Arjen Verhage, luit en citer

Programma:
‘Groots in een Kleine taal’ – vijftig jaar Camerata Trajectina

De moedertaal ligt het dichts bij het hart. Daarom is Camerata Trajectina al 50 jaar pleitbezorger van zingen in het Nederlands. Wie het oeuvre van ons ensemble bekijkt, krijgt een kleine cursus in de geschiedenis van de Nederlandse muziek. Vanaf 1974 hebben we jaar na jaar ‘nieuwe’ oude muziek herontdekt, onderzocht en uitgevoerd, en hebben we meer dan 45 albums uitgebracht.
Of zoals het Algemeen-Nederlands Verbond schreef toen wij de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur kregen:‘Dankzij onderzoek en uitvoering heeft Camerata Trajectina onze kennis van de Nederlandse muziek uit de middeleeuwen, de Renaissance en Vroeg-Barok aanzienlijk verruimd en de mythe weerlegd dat de Nederlandse cultuur een anti-muzikale of muziek-arme cultuur zou zijn geweest.
Het ensemble bracht een schat van tot dusver onbekend muzikaal werk aan het licht en voert die uit op hoog professioneel niveau en op enthousiasmerende wijze waardoor een breed cultuur minnend publiek wordt bereikt.’
In ons jubileumjaar is het tijd om eens terug te kijken: wat waren de mooiste projecten, wat leverde de prachtigste en meest bijzondere muziek op? Zijn het de Geuzenliederen, de reien uit de Gijsbrecht, is het Hadewijch, de eerste Nederlandse opera Bacchus, Ceres en Venus, of het Antwerps Liedboek waarvoor wij een Edison ontvingen?
En beter nog: waarvan kunnen we, na zoveel jaren ervaring, zeggen dat iedere cultuur minnende Nederlander kennis moet hebben genomen? Welke impact hebben we gemaakt in het mede bepalen van de canon – als ‘het muzikale geheugen van Nederland’? U gaat het meemaken in ’t Woudt waar wij, musici van Camerata Trajectina, vele malen hebben mogen concerteren! Wij hopen dat u er op 25 mei a.s. bij bent!

Het bijzondere en definitieve programma volgt nog!

Bestuur:
Albert Moerman, voorzitter
Mieke Berkelaar, secretaris
Hans Nooteboom, penningmeester
Margriet Ruigrok, alg. bestuurslid
Francesca Ajossa, alg. bestuurslid

Contact- en postadres:
Albert Moerman
Tjalk 91
2636 DB Schipluiden
T: 06 22183927
E: info@concertentwoudt.nl

Adres kerk 't Woudt:
’t Woudt 25
2636 HD Schipluiden

Stichting Concerten 't Woudt
KvK 91757274
RSIN 865761450